آموزش وردپرس
خانه / ۱۳۹۵ / شهریور

بایگانی ماهانه: شهریور ۱۳۹۵

سلام ! کسی اینجا نیست؟

285

از کتاب” سلام! کسی اینجا نیست؟ اثر ” یوستین گوردر نویسنده “دنیای سوفی”. “سیب سبز” را به طرفش گرفتم و گفتم: -می توانی این “سیب” را بخوری. انگار اولین بار بود که سیب می دید. آن را بویید، بعد به خودش جرات داد و گاز کوچکی به آن زد. و …

ادامه نوشته »